Thứ ba, 24/5/2022, 16h10

Tài sản ảo đang phát triển nhanh chóng và phức tạp

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua tài sản ảo”.

Tại đây, ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc NHNN - cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012, có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2013; hiện là văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực PCRT. Kể từ khi Luật PCRT được ban hành, công tác PCRT của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng; cũng như góp phần làm minh bạch hệ thống tài chính, thúc đẩy hoạt động thanh toán và thương mại quốc tế phát triển; từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và sự an toàn, ổn định của xã hội. Tuy nhiên, qua gần 10 năm triển khai thi hành, Luật PCRT đã bộc lộ một số hạn chế, chưa cập nhật và đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới cũng như yêu cầu quản lý trước sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn, đặt ra yêu cầu cần thiết phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Phó Thống đốc chia sẻ, xuất phát từ việc thực thi luật và nắm bắt xu hướng phát triển của các dịch vụ tài chính mới, NHNN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Luật PCRT; trong đó tập trung xem xét đến vấn đề về đối tượng báo cáo, đặc biệt là đối tượng liên quan đến tài sản ảo. Thực tế cho thấy, lĩnh vực tài sản ảo đang có sự phát triển nhanh chóng và phức tạp trên thế giới, Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.

Các giao dịch thanh toán với tài sản ảo khác với các giao dịch tài chính truyền thống, việc chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới, thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống khác. Các tài sản ảo có thể được chuyển giao ảo ở mọi nơi trên thế giới.

P.V