Thứ hai, 20/6/2022, 10h37

Tạm dừng thu phí sau ngày 31/7 với trạm chưa thu phí tự động

Với các trạm thu phí trên tuyến cao tốc chậm nhất phải vận hành thu phí tự động trước ngày 31/7, các trạm thu phí còn lại phải xong trước ngày 30/6, nếu trạm thu phí nào chậm triển khai Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm, gồm cả việc tạm dừng thu phí.
Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ đang thu phí triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thu phí dịch vụ điện tử không dừng (ETC). Hạn cuối phải hoàn thành với các tuyến cao tốc là ngày 31/7, và với các dự án khác là 30/6.

Với các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo việc lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên các tuyến trước ngày 31/7/2022. Trường hợp các tuyến cao tốc chậm tiến độ thu phí tự động, Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm, gồm cả việc tạm dừng thu phí. Bộ này cũng giao Tổng cục Đường bộ phối hợp với VEC đảm bảo tiến độ công việc, kết nối liên thông.

Với các dự án BOT đường bộ khác, kể cả các dự án do địa phương quản lý, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ giám sát, chỉ đạo triển khai lắp đặt đủ các làn theo kế hoạch, chỉ để lại 1 làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30/6/2022. “Xem xét tạm dừng thu phí đối với các trạm triển khai chậm tiến độ”, Bộ GTVT yêu cầu.

Tạm dừng thu phí sau ngày 31/7 với trạm chưa thu phí tự động ảnh 1

Trạm thu phí nào không đạt tiến độ về lắp đặt và vận hành thu phí tự động sẽ bị buộc phải dừng thu phí.

Với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục thí điểm thu phí tự động toàn bộ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo các phương án hạn chế phương tiện không trả phí tự động đi vào cao tốc gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dán thẻ trên phương tiện, phấn đấu tới tháng 9/2022 có 80 - 90% số ô tô trên cả nước dán và sử dụng trả phí tự động.

Theo Bộ GTVT, tới hết tháng 5 vừa qua, cả nước đã có gần 3 triệu ô tô dán thẻ trả phí tự động (chiếm hơn 65% tổng ô tô đang lưu hành). Tuy nhiên, toàn quốc vẫn còn 48 làn thu phí tại các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý và 52 làn tại các dự án do địa phương quản lý cần lắp đặt thu phí tự động.

Theo Lê Hữu Việt/TPO