Thứ năm, 15/9/2022, 15h33

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường triển khai hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Theo đó, thời gian qua, ở địa phương, công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông tại nhà trường cơ bản đã được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện một số giải pháp để triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông và đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Phòng tư vấn tâm lý học đường được thành lập tại nhiều trường học; nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong các trường về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ngày càng được nâng cao; đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh... Những kết quả bước đầu này đã góp phần phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với học sinh đang hoặc có nguy cơ gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể như hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng, xã hội về sức khỏe tinh thần và tâm lý học đường chưa phong phú, đa dạng; sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Nhiều cơ sở giáo dục còn lúng túng, thực hiện việc này chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu… Chưa có biên chế nhân sự chuyên trách cho công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục; năng lực của một số cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý học đường còn hạn chế. Trong khi đó, sau hai năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều học sinh phổ thông đã gặp các vấn đề tâm lý như căng thẳng, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi, trầm cảm...

Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh, trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT liên quan đến công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế và các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với sở GD-ĐT trong triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý. Đồng thời, chỉ đạo sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, hình thức, nội dung tư vấn tâm lý học đường; có đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục về tư vấn tâm lý học đường.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở nội vụ sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động.

Thc Trân