Thứ ba, 27/9/2022, 13h17

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, diễn tập PCCC

Căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” để tạo nên phong trào phòng cháy chữa cháy (PCCC) sôi nổi.


Tập huấn PCCC tại một trường tiểu học trên địa bàn quận 12, TP.HCM

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với công tác PCCC, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 4-10-2022, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP, các quận, huyện, TP.Đức tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, các chỉ thị của Trung ương, TP về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

UBND TP đề nghị căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật; tổ chức xe loa cổ động, tổ chức mít tinh, hội thao, hội thảo, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; treo các băng rôn, khẩu hiệu… nhằm tạo nên phong trào PCCC sôi nổi, thực sự là ngày hội toàn dân tham gia PCCC.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; đầu tư kinh phí, củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời khi có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo UBND TP, thời gian vừa qua, UBND TP đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn về PCCC và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

N.Trinh