Thứ ba, 18/1/2022, 11h44

Tăng cường tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2021.

Tại đây, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Thuận cho biết, năm 2021, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, thông tri, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương và TP về công tác an ninh - nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng xác định các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2022, Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn TP…

Ngoài ra, Ban Nội chính Thành ủy cũng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp TP đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, đảm bảo công tác khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, hạn chế đến mức thấp nhất án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố…

T.S