Thứ năm, 21/9/2023, 16h02

Tăng kiểm soát, nâng chất lượng đào tạo cử nhân luật

Theo mc tiêu, đến năm 2030, toàn b chương trình đào to c nhân lut trên cc s đt chun kim đnh cht lưng giáo dc.


Sinh viên ngành lut Trưng ĐH Công ngh TP.HCM trong mt phiên tòa gi đnh ti trưng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030”.

Đến 2030, toàn b chương trình đào to c nhân lut đt chun cht lưng

Theo quyết định này, chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, toàn bộ chương trình đào tạo cử nhân luật đều được rà soát, điều chỉnh đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật. Đồng thời, 80% chương trình đào tạo cử nhân luật đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; trong đó, tối thiểu 5% chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định nước ngoài có uy tín và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành luật đạt tối thiểu 35%.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% chương trình đào tạo cử nhân luật đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; trong đó tối thiểu 10% chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định nước ngoài có uy tín và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ giảng dạy các học phần bắt buộc, cốt lõi thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành của chương trình đào tạo cử nhân luật đạt tối thiểu 40%.

Tăng tính thc tin

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được đặt ra. Trước hết, sẽ hoàn thiện thể chế, công cụ quản lý Nhà nước để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Cụ thể, sẽ ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật, quy định chặt chẽ các yêu cầu về: Chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra; số lượng, trình độ đội ngũ giảng viên của chương trình đào tạo và từng nhóm kiến thức chuyên môn; cơ sở vật chất; phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên… Rà soát, hoàn thiện quy định về mở ngành, đình chỉ hoạt động của ngành; về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo hướng xử lý nghiêm đối với hành vi cố tình vi phạm làm ảnh hưởng chất lượng đào tạo, tăng cường chế tài xử lý vi phạm bảo đảm công bằng, khách quan.

Giải pháp thứ hai là tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo cử nhân luật. Cụ thể, tăng cường mời các chuyên gia đang làm trong lĩnh vực pháp luật ở các cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp thực hiện báo cáo chuyên đề, thực tiễn cho giảng viên, sinh viên ngành luật. Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo cử nhân luật với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên thực tập nghề nghiệp, nâng cao năng lực làm việc.

Thứ ba, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo cử nhân luật theo hướng hội nhập quốc tế, trong đó ưu tiên cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài lĩnh vực pháp luật… Thứ tư, chú trọng đổi mới công tác quản lý Nhà nước về đào tạo cử nhân luật cũng như tăng kiểm soát, đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành luật…

Cũng theo quyết định này, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo đôn đốc các cơ sở đào tạo cử nhân luật thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chủ trì phối hợp với Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành, địa phương liên quan bố trí kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của pháp luật. Các Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì triển khai nghiên cứu, dự báo nhu cầu của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trong đó có nhu cầu nhân lực trình độ cử nhân luật để phục vụ việc xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực.

Thc Trân