Thứ bảy, 28/4/2018, 20h43

Thêm cơ hội học liên thông quốc tế cho sinh viên CĐ

Đi din hai trưng ký kết hp tác

Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại vừa ký kết hợp tác toàn diện với ĐH William Jessup (Hoa Kỳ). Trường ĐH William Jessup đã được cấp chứng nhận kiểm định của 4 tổ chức kiểm định uy tín của Hoa Kỳ, có thứ hạng cao theo các tiêu chí xếp hạng. Theo nội dung hợp tác, ĐH William Jessup sẽ hỗ trợ Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại trong các chương trình đào tạo quốc tế về nguồn lực giảng viên và học liệu. Sinh viên tốt nghiệp CĐ tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại được liên thông học tiếp tại ĐH William Jessup trong 4 học kỳ (đối với hệ đào tạo tiếng Việt) hoặc 3 học kỳ (đối với hệ đào tạo tiếng Anh) để nhận bằng cử nhân kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận visa lao động 1 năm (OPT) để có cơ hội tìm việc làm tại Hoa Kỳ.

T.Trân