Thứ bảy, 11/6/2022, 09h39

Thí sinh F0 dự thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Thí sinh thuc din F0 s đưc xét đc cách tt nghip THPT năm nay hoc có th d thi nếu đưc cha m hoc ngưi giám h ký đơn xác nhn đng ý.


Giám th kim tra thông tin ca thí sinh trưc khi vào phòng thi trong k thi tt nghip THPT năm 2021

Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đưc đc cách tt nghip hoc thi

Công văn của Bộ GD-ĐT nêu rõ, đối với thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19; được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được bố trí dự thi tại các phòng riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, hội đồng thi bố trí dự thi tại phòng riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, hội đồng thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 6-7 để làm căn cứ bố trí phòng thi. Cụ thể, thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Còn thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng riêng. Thí sinh thuộc diện F1 được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công văn của Bộ GD-ĐT cũng đề nghị chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, hội đồng thi tạo điều kiện để người tham gia tổ chức thi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế suốt quá trình làm nhiệm vụ và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tại mỗi điểm thi, bố trí phòng thi riêng cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác và đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi vào giấy thi/phiếu trả lời trắc nghiệm. Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi riêng tại những điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19 (như sử dụng quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn). Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi điểm thi bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Chấm bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng. Các địa phương bố trí kíp trực y tế tại các điểm thi để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm thi.

Thanh tra thi linh hot, phù hp thc tế

Theo kế hoạch tổ chức thanh - kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 do Bộ GD-ĐT mới ban hành, việc tổ chức hoạt động thanh - kiểm tra thi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và quy chế tuyển sinh; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế. Hạn chế việc chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra thi; đảm bảo điều động cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ làm nhiệm vụ thanh - kiểm tra phù hợp, khách quan. Trong đó, Bộ GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, tổ chức thanh - kiểm tra các khâu của kỳ thi theo thẩm quyền. UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi trên địa bàn; tổ chức thanh - kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT… đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ trong tổ chức thanh - kiểm tra các khâu của kỳ thi.

Theo đó, Ban chỉ đạo cấp quốc gia sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi, tổ chức các khâu của kỳ thi do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm Trưởng đoàn. Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét tốt nghiệp THPT tại địa phương.

Bài, ảnh: Thc Trân