Thứ hai, 30/1/2023, 14h19

Thiếu hàng triệu mét khối đá, cát, đất cho các dự án cao tốc

Bộ GTVT vừa kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương khẩn trương nâng công suất các mỏ đá, cát, đất đang khai thác, hoàn tất thủ tục để sớm đưa các mỏ mới vào khai thác để kịp phục vụ nhu cầu triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025.
Theo Bộ GTVT, hiện 10 dự án thành phần từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu khoảng 17,1 triệu m³ đá, 8,95 triệu m3 cát và 45,3 triệu m³ đất đắp. Trong khi đó, tổng công suất khai thác đá trong khu vực chỉ đạt khoảng 6,4 triệu m³/năm, khai thác cát khoảng 1,76 triệu m³/năm.
Về đất đắp nền đường, các mỏ đang khai thác cũng đang còn thiếu khoảng 3 triệu m³ so với nhu cầu của dự án. Đơn vị tư vấn đã khảo sát 102 mỏ đá, 114 mỏ cát, 109 mỏ đất đắp để phục vụ dự án. Tuy nhiên, hiện các mỏ đều khai thác với công suất hạn chế, chưa đáp ứng theo tiến độ thi công của các dự án, kể cả áp dụng cơ chế cho tăng 50% công suất khai thác các mỏ cát tại miền Trung (như với khu vực ĐBSCL) nhưng vẫn chưa đủ nhu cầu của dự án.
Đặc biệt, 2 dự án cao tốc qua miền Tây là Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau đang thiếu cát trầm trọng. Việc sử dụng cát biển cần có thời gian thử nghiệm, nhanh nhất phải đến cuối năm 2023 mới có thể xác định được khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Do đó, Bộ GTVT kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương phối hợp với chủ đầu tư, các nhà thầu rà soát để nâng công suất các mỏ đá, mỏ cát, mỏ đất đã cấp phép, đang khai thác đáp ứng nhu cầu thi công; hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu thủ tục để giao cho nhà thầu khai thác các mỏ cát đã có trong quy hoạch.
Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện các thủ tục mở mỏ trong tháng 1, thực hiện tăng 50% công suất các mỏ cát đang khai thác để cung cấp ngay cho dự án.
MINH DUY (theo SGGP)