Thứ năm, 13/5/2021, 10h34

Thông báo bán đấu giá tài sản

Ngân hàng Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản là: xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Cruze (giá KĐ 267.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Colorada (giá KĐ 335.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Aveo (giá KĐ 215.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios E (giá KĐ 301.000.000 đồng). Thời gian đăng ký xem, mua tài sản từ ngày 20/05 đến 25/05/2021. Ngày dự kiến mở phiên đấu giá là ngày 25/05-10/06/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0903.02.98.03 A.Thịnh.

T.D.V