Thứ sáu, 23/4/2021, 10h44

Thông báo bán đấu giá tài sản của ngân hàng Đông Nam Á

Ngân hàng Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản là: xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Cruze (giá KĐ 270.000.000 đồng), 02 xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Spark (giá KĐ 152.000.000 đồng, 194.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Elantra (giá KĐ 362.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Outlander (giá KĐ 556.000.000 đồng). Thời gian đăng ký xem, mua tài sản từ ngày 07/05 đến 11/05/2021. Ngày dự kiến mở phiên đấu giá là ngày 12/05-28/05/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0903.02.98.03 A.Thịnh

T.D.V