Thứ ba, 12/11/2019, 19h41

Thông tin đầy đủ cho người dân đối với hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hạn

UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chọn một số nội dung điểm mấu chốt để tạo sự chuyển động trong thực hiện chủ đề năm đột phá cải cách hành chính tại đơn vị.

UBND TP cũng giao Sở TN-MT chủ động tổ chức buổi làm việc với Bộ TN-MT để trao đổi, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

 Đối với các hồ sơ TTHC bị trễ hạn phải kịp thời thông tin đầy đủ, cụ thể cho người dân, doanh nghiệp về nguyên nhân trễ hạn và thời hạn hẹn trả; thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi trong trường hợp hồ sơ TTHC bị trễ hạn.

Sở TN-MT cần chủ động thực hiện các giải pháp kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, tăng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua hình thức trực tuyến, tăng số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá ý kiến trong giải quyết TTHC; chủ động kiểm tra việc thực hiện phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và kịp thời có giải pháp xử lý những vướng mắc trong công tác phối hợp hồ sơ triệt để, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; quán triệt, phổ biến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức khi hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC, phải có thái độ tử tế trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các sở - ngành tham gia quy trình liên thông trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên, môi trường phải quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp, giải quyết các khó khăn trong xử lý hồ sơ TTHC, đảm bảo giải quyết hồ sơ TTHC chặt chẽ, đúng quy định.

M.T