Thứ sáu, 9/10/2020, 12h59

Thực hiện nghiêm quy định về xét tuyển các đợt tiếp theo

Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non (GDMN) và trình độ ĐH hệ chính quy năm 2020.


Tân sinh viên làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Tài chính – Marketing ngày 9-10

Trong đó, Bộ yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH, các trường CĐ đào tạo ngành GDMN (gọi chung là cơ sở đào tạo) nghiêm túc thực hiện đầy đủ, nhất là thực hiện quy định về xét tuyển các đợt tiếp theo.

Theo Bộ, trong thời gian qua, một số cơ sở đào tạo tổ chức triển khai tuyển sinh trình độ ĐH hệ chính quy không thông báo tuyển sinh rõ ràng, tổ chức tuyển sinh chưa đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành…; gây hiểu sai và bức xúc đối với thí sinh, phụ huynh.

Để đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh đúng quy định của quy chế tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành đào tạo GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 7-5-2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định. Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo với Bộ GD-ĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo phải thực hiện nghiêm quy định về xét tuyển các đợt tiếp theo. Cụ thể, hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển đợt tiếp theo dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học (sau khi xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh trong đề án đã công bố ở các đợt tuyển sinh trước, kể cả số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị của cơ sở đào tạo; học sinh các trường dự bị ĐH được giao về cơ sở đào tạo).

Thời gian xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT phải thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28-8-2020 về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành đào tạo GDMN năm 2020.

Thông tin xét tuyển bổ sung phải đảm bảo đúng quy định hiện hành, công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội. Trong đó, phải công khai đầy đủ các thông tin về thời hạn và điểm nhận hồ sơ. Riêng điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.

Cơ sở đào tạo chỉ được thực hiện xét tuyển sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm đảm bảo công bằng, lấy kết quả từ cao xuống thấp và không vượt quá chỉ tiêu đã xác định.

Thông tin xét tuyển bổ sung, các cơ sở đào tạo phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo; đồng thời gửi về Bộ GD-ĐT để phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Mê Tâm