Thứ sáu, 3/12/2021, 21h34

Tiếp tục thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống đến hết ngày 31-12

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành, UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.


Kinh doanh dịch vụ ăn uống tiếp tục được thí điểm đến hết ngày 31-12 trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, xét đề xuất của Sở Công thương TP, UBND TP chỉ đạo tiếp tục thực hiện thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12 và tuân thủ đảm bảo các điều kiện đã nêu tại Công văn số 3818 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của UBND TP ban hành ngày 16-11.

UBND TP giao chủ tịch UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có phục vụ đồ uống có cồn; xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công thương trước ngày 31-12 để Sở Công thương tổng hợp, đề xuất UBND TP.

Đồng thời, giao Ban Quản lý An toàn Thực phẩm chủ trì, phối hợp Sở Công thương, các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện bộ tiêu chí theo hướng chặt chẽ, cụ thể các quy định để làm cơ sở triển khai thực hiện.

N.Trinh