Thứ năm, 16/9/2021, 19h16

Tiết học trực tuyến kéo dài không quá 25 phút

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, mỗi tiết học trên môi trường internet với học sinh tiểu học chỉ kéo dài 20-25 phút, mỗi buổi học không quá 4 tiết. Không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ với học sinh lớp 1, lớp 2.

Không tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá vào các bài, nội dung, yêu cầu tinh giản, các bài không dạy, bài đọc thêm. Bài tự chọn có thể dạy nhưng không được kiểm tra, đánh giá.

Chiều 16-9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp tiểu học) về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022 và một số lưu ý trong việc tổ chức dạy học trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, đối với lớp 1, lớp 2, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các đơn vị nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung kiến thức, chủ đề học tập và nội dung SGK để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt.

Ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc.

Thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học, không gây áp lực với học sinh, đảm bảo cuối năm đạt được các yêu cầu cần đạt của chương trình.

Trong quá trình thực hiện, Sở GD-ĐT TP lưu ý, các đơn vị cần căn cứ vào nội dung Phụ lục 1 của công văn 3969/BGDĐT-GDTH để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi thực hiện, đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5, Sở GD-ĐT TP yêu cầu tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, SGK, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể từng địa phương, nhất là ở các địa bàn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thực hiện tinh giản nội dung, tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giản mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng với từng môn học. Tinh giản nội dung có trong SGK vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng ở từng lớp. Tinh giản các nội dung trùng lặp trong môn học, giữa các môn học.

Tích hợp nội dung trong môn học, giữa các môn học thành chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở lưu ý các cơ sở giáo dục cần căn cứ vào Phụ lục 2 của công văn 3969/BGDĐT-GDTH.

Sở GD-ĐT TP nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục tiểu học không tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá vào các bài, nội dung, yêu cầu đã được tinh giản, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học. Với các bài đã chuyển thành tự chọn, có thể dạy học nhưng không kiểm tra, đánh giá.

Sở GD-ĐT TP đặc biệt lưu ý việc xây dựng thời khoá biểu dạy học đối với học sinh tiểu học trên môi trường internet cần phù hợp với sức khoẻ, tâm sinh lý của học sinh. Trong đó, mỗi tiết học chỉ trong khoảng thời gian 20-25 phút, mỗi buổi học không quá 4 tiết. Giữa mỗi tiết học phải có thời gian nghỉ từ 5-7 phút cho học sinh vận động, thư giãn.

Thời khoá biểu chú trọng Tiếng Việt, Toán. Đối với các môn học khác giáo viên thực hiện theo hướng dẫn.

Về cách thức tổ chức dạy học trên môi trường internet, Sở GD-ĐT TP chỉ rõ:

Đối với học sinh lớp 1, 2 cần khai thác các nội dung dạy học trên truyền hình, video. Không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong thời gian này. Khi học sinh đi học lại, phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá.

Đối với học sinh lớp 3, 4, 5, tổ chức dạy học trên internet là chủ dạo, dạy học trên truyền hình và video là bổ trợ, ưu tiên cho lớp cuối cấp.

Sở GD-ĐT TP yêu cầu, các cơ sở giáo dục chú trọng phân bổ thời gian dạy học trên môi trường internet cho các hoạt động trọng tâm như giới thiệu kiến thức mới, giải đáp các thắc mắc, câu hỏi, tổ chức các hoạt động tương tác với học sinh... Hạn chế sử dụng thời gian dạy học trên internet yêu cầu học sinh viết bài hay làm bài tập vào vở. Các nội dung này có thể giao cho học sinh khi kết thúc thời gian dạy học trên internet.

Khi dạy học trên internet, Sở lưu ý tổ chức các hoạt động đa dạng cho học sinh tham gia thực hiện, khuyến khích các hoạt động không bắt buộc học sinh phải quan sát tập trung một thời gian dài trên màn hình.

Theo Sở GD-ĐT TP, giáo viên có thể khai thác các kênh học liệu sau để làm giàu cho nội dung bài giảng:

Chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” do Bộ GD-ĐT thực hiện, phát sóng trên VTV7; Chuyên mục “Lớp 1 vui học”, “Lớp 2 chăm ngoan” do Sở GD-ĐT TP phối hợp với Đài Truyền hình TP thực hiện, đăng tải đầy đủ trên kênh Youtube Ôn Bài. Kho học liệu video bài giảng tất cả các môn học, các khối lớp tiểu học của Tiểu học TP.HCM tại địa chỉ http://hoctructuyen.hcm.edu.vn.

Yến Hoa