Thứ ba, 30/6/2020, 20h09

Tình hình bạo lực gia đình giảm đáng kể

Ông Dương Tn Hin - Phó Ch tch UBND TP.Cn Thơ (gia) trao Bng khen ca Ch tch UBND TP cho các tp th

UBND TP.Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trong 15 năm qua, các ban ngành, đoàn thể và quận, huyện đã tập trung triển khai công tác gia đình theo Chỉ thị 49 và thông báo Kết luận số 26, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhiều hoạt động được thực hiện, đưa chất lượng công tác gia đình ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút nhân dân tích cực tham gia…

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết, đến cuối năm 2019 toàn TP có 65.662 gương Người tốt việc tốt; Số hộ đạt “Gia đình văn hóa” chiếm hơn 96% tổng số hộ đã đăng ký. Tình hình bạo lực gia đình giảm dần. Phần lớn gia đình đã phát huy được truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Những kết quả trong công tác gia đình của TP đem lại tác động quan trọng về xã hội và kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng gia đình…

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 7 gia đình.

Tin, ảnh: Đ.Phưng