Thứ ba, 25/1/2022, 15h58

TP.Cần Thơ: Ủy quyền cho quận Ninh Kiều mở rộng nguồn thu

Ban Thưng v Thành y Cn Thơ va t chc Hi ngh Tng kết 10 năm thc hin Ngh quyết s 05-NQ/TU ngày 30-12-2011 ca Thành y v “Xây dng và phát trin Q.Ninh Kiu thành đô th trung tâm ca TP.Cn Thơ”.


Ông Nguyn Xuân Hi - Phó Ch tch Thưng trc HĐND TP.Cn Thơ, trao bng khen cho các cá nhân

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05, đến nay, cơ cấu kinh tế của Q.Ninh Kiều chỉ còn 2 lĩnh vực là dịch vụ và công nghiệp, trong đó tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 76,31%. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 0,12%... Những kết quả này phần nào khẳng định vị trí, vai trò là đô thị trung tâm của TP.Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành TP; đặc biệt là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều và các tầng lớp nhân dân quận đã góp phần vào những thành quả trên; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của quận nói riêng và TP.Cần Thơ nói chung.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hiểu lưu ý: Với vị trí, vai trò trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - xã hội; là đầu mối đối nội, đối ngoại quan trọng của TP, Q.Ninh Kiều góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 59 đề ra: “Xây dựng TP.Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm là TP trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL”. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Q.Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Quận ủy Ninh Kiều, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sát hợp với tình hình thực tế của quận; Quận phối hợp TP thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phù hợp với quy hoạch và phát triển TP.Cần Thơ; Tận dụng và đón đầu cơ hội trong bối cảnh tình hình mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng và tiểu thủ công nghiệp có sức cạnh tranh cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn có lợi thế. Tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách đất đai để phát triển các bệnh viện, trường đại học theo hướng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Cần Thơ và khu vực.

“Ngày 11-1-2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Cần Thơ. Từ nghị quyết này, TP cần thiết xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 5 của Thành ủy, trong đó mở rộng phân cấp cho Ninh Kiều; TP ủy quyền cho quận được mở rộng nguồn thu, phát hành trái phiếu. TP cũng có thể sử dụng phần thu vượt chỉ tiêu để xem xét nâng cao các suất đầu tư cho Ninh Kiều. Ban hành các cơ chế đặc thù giúp quận tiếp tục hoàn thiện các chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy.

Đan Phưng