Thứ sáu, 3/12/2021, 16h52

TP.HCM chính thức tuyển dụng viên chức kế toán, y tế trong trường học

UBND TP.HCM thống nhất cho thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc. Thống nhất trên được UBND TP.HCM đưa ra căn cứ theo đề nghị của Sở GD-ĐT TP và Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức và bố trí nhân viên làm công tác y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.


TP.HCM chính thc cho phép tuyn dng viên chc y tế, kế toán trong trưng hc

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, biên chế số lượng người làm việc được giao hàng năm, có trách nhiệm rà soát số người làm việc hiện có và nhu cầu tuyển dụng để quyết định việc tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, kế toán phù hợp với yêu cầu thực tiễn để xây dựng kế hoạch tuyển dụng. Theo UBND TP, việc tuyển dụng phải đảm bảo số lượng người làm việc phù hợp theo quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, đảm bảo không tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản, tiết kiệm biên chế theo quy định.

Như vậy, quy định của UBND TP đã giúp “cởi trói” cho các cơ sở giáo dục công lập trong việc tuyển dụng vị trí việc làm kế toán, y tế trong trường học, góp phần giải bài toán thiếu nhân lực, kiêm nhiệm trong các nhà trường.

Đ Yến