Thứ năm, 13/6/2024, 14h01

TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền tiện ích của Đề án 06

Thành ủy TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội TP tiếp tục đưa Đề án 06  vào nghị quyết và chương trình công tác hàng năm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện và đạt hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về những tiện ích thiết thực của Đề án 06, đặc biệt là Luật Căn cước năm 2023; Chủ động áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để vận động, khuyến khích người dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VNeID, chuyển đổi phương thức thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự từ phương thức trực tiếp sang thực hiện trên môi trường điện tử; Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Đề án 06 theo các chỉ thị của UBND TP.HCM; Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý, đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, làm sạch, làm giàu dữ liệu đảm bảo việc cập nhật dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” để chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo tính bảo mật, an toàn tuyệt đối thông tin của công dân tránh để xảy ra lộ, lọt, thất thoát thông tin làm ảnh hưởng chung đến dữ liệu của cả Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư…

P.V