Thứ tư, 10/8/2022, 13h29

TP.HCM học sinh tựu trường ngày 22-8

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.


UBND TP.HCM vừa ban hành khung thời gian năm học 2022-2023

Theo đó, năm học 2022-2023, các bậc tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 22-8. Riêng bậc mầm non tựu trường vào ngày 31-8.

Các bậc học sẽ khai giảng năm học vào ngày 5-9. Học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ sau khai giảng đến ngày 14-1-2023 với 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Thời gian học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ 16-1 đến 20-5, với 17 tuần thực học, còn lại là dành cho các hoạt động khác. Ngày bế giảng năm học các bậc học sẽ được triển khai trong thời gian từ 22 ngày 26-5-2023.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học thực hiện trước ngày 30-6-2023. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 trước ngày 31-7-2023.

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2023. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 trước 31-7-2023.

Thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trước 31-7-2023.

Yến Hoa