Thứ năm, 16/1/2020, 21h19

TP.HCM không tăng giá đất

Ti k hp HĐND TP.HCM th 18 khóa IX (k hp bt thưng) ngày 15-1, các đi biu HĐND TP đã biu quyết thông qua t trình v h s điu chnh giá đt và quy đnh bng giá mi giai đon 2020-2024.

Ch tch HĐND TP.HCM Nguyn Th L phát biu ti k hp

Theo nội dung Tờ trình 5463 về hệ số điều chỉnh giá đất và Tờ trình 5462 về bảng giá đất, TP.HCM quyết định không tăng giá đất trong năm 5 tới. Nghĩa là mức giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn TP cơ bản vẫn giữ nguyên mức giá đất giai đoạn 2016-2020. Trong đó, đối với 19 quận trên địa bàn, giá đất tối thiểu là 1,5 triệu đồng/m2 và giá đất tối đa 162 triệu đồng/m2. Cụ thể, tuyến đường có giá cao nhất là đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi với 162 triệu đồng/m2 (giá đất hiện nay tại khu vực này trên thị trường đã lên đến 800 triệu đồng/m2). Đối với 5 huyện còn lại sẽ áp dụng theo khung giá đất từ 120.000 đồng/m2 đến 18 triệu đồng/m2.

Cạnh đó, đất thương mại dịch vụ của TP sẽ có giá bằng 80% đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở. Bảng giá đất mới cũng bổ sung gần 400 tuyến đường, đoạn đường mới tại các quận, huyện dựa theo các tuyến đường lân cận có cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội tương đồng và cũng loại bỏ hơn 260 tuyến đường cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo UBND TP, số liệu điều tra đất trên thị trường trong năm 2019 và các năm khác cho thấy, giá đất đã dần ổn định và có dấu hiệu khả quan hơn, từng bước phản ánh đúng giá trị thật của bất động sản. Thời gian tới không có biến động về giá đất do tồn kho căn hộ, nhà phố còn lớn. Vì vậy, việc xây dựng bảng giá các loại đất có tính đến xu hướng và mức độ biến động của thị trường, đảm bảo bảng giá đất dần tiếp cận với thị trường.

Với các chính sách vĩ mô, kích cầu cho sản xuất, cho tiêu dùng như cho chậm, giãn, giảm thu thuế, thu tiền sử dụng đất, tái cơ cấu kinh tế trong đó có các chính sách tiền tệ, tín dụng hỗ trợ giải phóng hàng tồn kho sẽ là những tác động tích cực đến thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Việc thực hiện bảng giá đất dựa trên quan điểm quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo quyết định bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc: thể chế đầy đủ quy định tại nghị định của Chính phủ và hướng dẫn các bộ/ngành Trung ương; tuân thủ, phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

Bảng giá đất cũng là căn cứ để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất.

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP - cho biết, đây là những vấn đề được pháp luật quy định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP. Những nội dung HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội TP.

“Sau kỳ họp, UBND TP khẩn trương triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND TP; chú ý lắng nghe ý kiến người dân để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ quan tổ chức thực hiện. Đề nghị UBMTTQ VN TP, các đoàn thể vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân TP cùng tham gia, giám sát, bảo đảm để nghị quyết đi vào cuộc sống, bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong tổ chức thực hiện”, bà Lệ đề nghị.

Bài, ảnh: Minh Phương