Thứ ba, 4/5/2021, 19h52

TP.HCM: Không tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến kết thúc năm học

Chiều 4-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi đến Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo dõi cập nhật đối tượng F0, F1, F2.


Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến kết thúc năm học

Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện Công văn 1224/SGDDT-CTTT ngày 28-4-2021 của Sở GD-ĐT TP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời gian còn lại của năm học 2020-2021. Tập trung tổ chức tốt kỳ kiểm tra HKII và kết thúc năm học 2020-2021 theo kế hoạch thời gian năm học.

Đối với phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cài đặt và cập nhật ứng dụng “An toàn COVID” vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu. Đảm bảo 100% đơn vị cài đặt và cập nhật vào ứng dụng theo quy định. Báo cáo về Sở nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện việc báo cáo số liệu về đối tượng F0, F1, F2 và người di chuyển ra vào TP.HCM, cập nhật về Sở GD-ĐT TP trước 15 giờ mỗi ngày.

Tin, ảnh: Yến Hoa