Thứ ba, 30/6/2020, 20h40

TP.HCM nên cân nhắc các nguồn vay ưu đãi

Phó Th tưng Chính ph Phm Bình Minh  kho sát tuyến đưng st Bến Thành - Sui Tiên. Ảnh: N.Trinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh vấn đề này tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại TP.HCM, diễn ra chiều 29-6.

Theo báo cáo của UBND TP, hiện TP có 9 dự án ODA với tổng mức đầu tư là 122.567 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 102.000 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 20.000 tỷ đồng. Về tình hình phân bổ và giao kế hoạch vốn nước ngoài nguồn cấp phát từ ngân sách Trung ương (NSTW) trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 20.365 tỷ đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn cấp phát từ NSTW trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 7.726 tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn các dự án ODA 6 tháng đầu năm 2020, đối với kế hoạch giao vốn ODA năm 2020 là 15.532 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ODA cấp phát từ NSTW là 5.044 tỷ đồng, ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10.487 tỷ đồng và vốn đối ứng của TP là 1.723 tỷ đồng). Đến tháng 6-2020, giải ngân vốn ODA cấp phát từ NSTW là 1.045 tỷ đồng, ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 555 tỷ đồng, vốn đối ứng của TP là 7,77% kế hoạch.

Nguyên nhân giải ngân chậm, UBND TP cho rằng do một số dự án giao thông xanh, vệ sinh môi trường, giảm thất thoát nước đang trình Thủ tướng cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện. Một số dự án như tuyến đường sắt metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương mới được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư; một số dự án chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa có giải ngân…

Trên cơ sở này, UBND TP đề xuất đưa một số dự án mới vào đầu tư công giai đoạn 2021-2026; đồng thời kiến nghị TW bố trí kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm cho TP. Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sớm có văn bản thẩm định và thẩm định hồ sơ cho vay lại đối với dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên để làm cơ sở ký các hiệp định vay bổ sung còn lại cho dự án; hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến hết ngày 30-12-2026…

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, TP.HCM là địa phương chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nguồn vốn ODA. Việc thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020 của TP sẽ đóng góp lớn vào việc giải ngân nguồn ODA nói chung. Một trong các dự án quan trọng mà nguồn vốn ODA có thể giải ngân trong năm 2020 là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, do đó TP cần cố gắng thúc đẩy giải ngân cho dự án này để đưa vào vận hành đúng thời gian như quy định.

Cũng theo Phó Thủ tướng, về nguyên tắc sẽ gia hạn các hiệp định vay nếu chưa sử dụng hết, TP.HCM phải hết sức chủ động phát hiện ra các hiệp định vay nào sắp hết hạn để tránh gặp khó khăn về thủ tục vì quá hạn.

Liên quan đến đề xuất đưa một số dự án mới vào đầu tư công giai đoạn 2021-2026, Phó Thủ tướng cho rằng về cơ bản giai đoạn 2021-2026 các nguồn ODA hầu như không có mà chủ yếu là nguồn vốn vay ưu đãi và TP thuộc nhóm sẽ phải vay lại 100% cho nên cũng phải hết sức cân nhắc nguồn vay như thế nào, đạt hiệu quả ra sao.

N.Trinh