Thứ bảy, 17/10/2020, 10h19

TPHCM phân bổ 3.656 căn hộ và nền đất tái định cư cho quận huyện

UBND TPHCM vừa quyết định phân bổ cho UBND các quận huyện nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước, phục vụ tái định cư (TĐC) cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn năm 2020. 
Khu căn hộ tái định cư 12.500 căn Thủ Thiêm
Khu căn hộ tái định cư 12.500 căn Thủ Thiêm
Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận phân bổ cho UBND các quận huyện 3.656 căn hộ và nền đất (2.577 căn hộ và 1.079 nền).
Thành phố giao UBND các quận huyện phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ TĐC được phân bổ trong năm 2020; trong đó có danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng vốn ngân sách; chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng nhà ở, đất ở được phân bổ. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt. Xem xét, ban hành quyết định giải quyết TĐC đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án.
Đồng thời chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bàn giao căn hộ, nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng; chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND TPHCM giao. Chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM trong trường hợp tỷ lệ sử dụng quỹ nhà ở, đất ở so với quỹ nhà ở, đất ở được phân bổ trong năm 2020 thấp hơn 90%.
VI QUÂN (theo SGGP)