Thứ năm, 29/7/2021, 18h08

TP.HCM: Phát trả hồ sơ lớp 12 tại nhà cho thí sinh thi đợt 1

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất ngày 2-8 các trường phải hoàn thành việc phát trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ lớp 12 năm học 2020-2021 cho học sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, thông qua đường bưu điện.


Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT; trường phổ thông có cấp THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX về việc thực hiện chuyển phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, tăng cường công tác cải cách hành chính và phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT TP đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh việc triển khai đăng ký chuyển phát và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ, học bạ tại nhà trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện qua hệ thống bưu chính công ích BCCI.

Đơn vị có học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT chủ động lựa chọn một trong hai phương thức:

Phương thức 1: Đơn vị thống nhất với phụ huynh học sinh về việc đăng ký trực tuyến chuyển phát và chi phí với đơn vị. Đơn vị làm việc với bưu điện để thực hiện chuyển phát các hồ sơ đến từng học sinh.

Phương thức 2: Phụ huynh, học sinh đăng ký trực tiếp với bưu điện đăng ký theo form trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà.

Các đơn vị phối hợp với Bưu điện thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện về cách thức triển khai và chi phí thực hiện để thông tin cụ thể đến từng phụ huynh học sinh. Bưu điện thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện việc chuyển phát theo đúng phương thức đăng ký, đảm bảo chuyển phát đầy đủ hồ sơ, đúng đối tượng đã đăng ký theo quy định.

Riêng việc triển khai thực hiện theo phương thức 1, Sở GD-ĐT TP lưu ý, các đơn vị phải căn cứ trên sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, thực hiện an toàn phòng chống dịch và đảm bảo đúng các quy định về tài chính, chú ý hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian hoàn thành chuyển phát hồ sơ chậm nhất đến ngày 2-8-2021.

Hiện tại, Sở GD-ĐT TP.HCM đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 đủ điều kiện tốt nghiệp. Riêng đối với những học sinh là đối tượng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, việc nhận hồ sơ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ được thực hiện sau, theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT.

Yến Hoa