Thứ tư, 10/8/2022, 14h16

TP.HCM sẽ triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện Đề án 06, TP.HCM đang tập trung quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành việc triển khai hệ hống thông tin giải quyết TTHC thống nhất.


Các đại biểu tại điểm cầu TP.HCM tham gia hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06

Thông tin này được ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), diễn ra sáng 9-8.

Cụ thể, để hoàn thành việc triển khai hệ hống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, TP.HCM sẽ hoàn thiện, phát triển cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Qua đó tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mỗi người dân chỉ dùng 1 tài khoản định danh thống nhất để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất của TP.HCM sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với TTHC đủ điều kiện. Cụ thể, cung cấp 403 dịch vụ công trực tuyến, 25 dịch vụ công thiết yếu, đảm bảo 100% TTHC được thiết lập trên một cửa điện tử để các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ người dân, tổ chức nộp trực tuyến và trực tiếp.

Để chuẩn bị công tác kết nối, tích hợp, hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát, Bộ Công an hoàn thành thử nghiệm giải pháp kỹ thuật kết nối sử dụng dịch vụ xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, phục vụ giải quyết TTHC thông qua nền tảng chia sẻ cơ sở dữ liệu. Đồng thời, phối hợp với tổ công tác Bộ Công an hoàn thành kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu của TP.

Theo ông Dương Anh Đức, Đề án 06 của Chính phủ được triển khai trong bối cảnh TP.HCM đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị triển khai quyết liệt Chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và Đề án xây dựng đô thị thông minh, đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả kho dữ liệu dùng chung, sớm hoàn thiện, báo cáo Trung ương phê duyệt Đề án phát triển TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Đến nay, UBND TP.HCM đã triển khai xây dựng hệ thống thông tin, chỉ đạo điều hành để thực hiện khai thác, chia sẽ dữ liệu trên kho dữ liệu dùng chung của TP và vận hành chính thức Cổng thông tin dịch vụ công TP. Do đó, việc triển khai Đề án 06 gặp nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận toàn bộ hạ tầng trung tâm dữ liệu, phần mềm, quản lý hệ thống máy chủ của TP để đáp ứng việc xây dựng dữ liệu chuyên ngành của các sở ngành, phục vụ công cuộc chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ của đề án.

Với tinh thần góp ý hoàn thiện, phục vụ cho người dân tốt hơn cũng như nâng chất, đảm bảo giá trị tối đa của cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, hiện nay, TP.HCM đang tập trung, quyết liệt tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC qua cổng dịch vụ công.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số vướng mắc. Trong đó, việc đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công yêu cầu người đăng ký phải sử dụng sim điện thoại là thuê bao chính chủ; thông tin khai báo của người tạo tài khoản phải trùng khớp thông tin chủ thuê bao sim của nhà mạng nhưng rất nhiều người dân dùng sim thuê bao không chính chủ dẫn đến việc hạn chế đăng ký tài khoản dịch vụ công.

Mặt khác, giao diện chọn loại hình TTHC trên cổng dịch vụ công tích hợp nhiều thủ tục của các bộ ngành, gây khó khăn cho người dân trong thực hiện… Từ thực tiễn này, ông Dương Anh Đức mong các ban bộ ngành có giải pháp khắc phục; đơn giản hóa giao diện để người dân dễ chọn loại hình, dịch vụ theo yêu cầu.

N.Trinh