Thứ sáu, 12/8/2022, 08h29

TP.HCM tăng gần 22.000 học sinh trong năm học mới

Năm học 2022-2023, TP.HCM dự kiến tăng thêm 21.825 học sinh ở các bậc học. Thành phố cần tuyển 5.241 giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy trước tỷ lệ học sinh gia tăng.


TP.HCM tăng thêm gần 22.000 học sinh trong năm học mới 

Tăng thêm gần 22.000 học sinh trong năm học mới

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2022-2023, TP.HCM dự kiến tăng 21.825 học sinh (gồm: 15.282 công lập và 6.543 ngoài công lập). Trong đó, mầm non tăng 6.587 học sinh (công lập: 2.666, ngoài công lập: 3.921); Tiểu học giảm 11.184 học sinh (công lập giảm 12.332, ngoài công lập tăng: 1.148); THCS giảm 13.661 học sinh (công lập tăng: 14.699, ngoài công lập: giảm 1.038); THPT tăng 12.761 học sinh (công lập: 10.249, ngoài công lập giảm: 2.512).

Nhìn chung, số học sinh trong năm học 2022-2023 tăng nhiều ở cấp tiểu học, tập trung tại thành phố Thủ Đức và một số quận, huyện như: quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Do đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, nên tình trạng dân số tăng cơ học cao.

Năm học 2021-2022, số học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM là 343.894. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn (cấp tiểu học), học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều co hẹp lại, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Việc gia tăng số học sinh nêu trên dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố. Hiện nay địa bàn nhiều quận, huyện có nhiều trường tiểu học có quy mô sĩ số trên 45 học sinh/lớp đã hạn chế phần nào công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.

Theo Sở GD-ĐT, dự kiến đến đầu năm học mới 2022-2023, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng (tăng thêm 356 phòng) với tổng mức đầu tư: 1.532 tỷ đồng. Trong đó, mầm non 210 phòng học (tăng thêm 148 phòng); tiểu học 218 phòng học (tăng thêm 105 phòng); THCS là 147 phòng học (tăng thêm 103 phòng).

Tuyển hơn 5.200 giáo viên trên toàn thành phố

Năm học 2022-2023, TP.HCM cần tuyển 5.241 giáo viên ở các bậc học. Trong đó mầm non là 892; tiểu học là 2.355; THCS 1.698; THPT 296. Sở tuyển cấp THPT, các cấp còn lại do quận, huyện và các đơn vị được phân cấp tuyển dụng.

Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, năm học 2022- 2023 là năm đầu tiên các trường THPT thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 10. Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho đơn vị, Sở GD-ĐT đã cử người tham gia báo cáo các chuyên đề liên quan đến công tác tuyển dụng để lan tỏa nhu cầu tuyển dụng hằng năm của ngành theo lời mời từ các trường đại học.

Chỉ đạo hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xây dựng kế hoạch nhân sự căn cứ theo định biên được phân bổ, theo định mức quy định và theo tình hình thực tế để làm cơ sở báo cáo nhu cầu: về giải quyết chuyển công tác (tiếp nhận chuyển đến, chấp thuận giải quyết chuyển đi); về tuyển dụng mới viên chức.

Tổ chức tuyển dụng 2 đợt đối với các đơn vị chưa được phân cấp tuyển dụng: đợt 1 (hiện đang tổ chức đến vòng 2), đợt 2 dự kiến tổ chức từ tháng 10-2022 (đây là thời gian sau khi các đơn vị đã ổn định số học sinh và số lớp và xác định chính xác về nhu cầu tuyển dụng). Riêng các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng và tự chủ tài chính thì tổ chức tuyển dụng theo khả năng và nhu cầu...

Ngoài ra, đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển dụng (công nghệ, tin học) nói chung và vị trí giáo viên môn mới (âm nhạc và mỹ thuật) nói riêng, Sở hướng dẫn tất cả các đơn vị trực thuộc chủ động liên kết để chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn với điều kiện đặt ra. Những trường hợp này phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với cấp học.

Yến Hoa