Thứ tư, 20/9/2023, 16h44

TP.HCM yêu cầu trường học tập huấn cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ cho giáo viên, học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trường học cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh, người lao động cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chính về công tác phòng cháy, chữa cháy.


Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trường học phải tập huấn cho học sinh, giáo viên kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Cụ thể, chiều 20-9 Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trường học.

Trong đó, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ rõ hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chính về công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. Chỉ đạo các đoàn thể tại đơn vị tuyên truyền vận động người lao động và học sinh, sinh viên tại đơn vị tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; tăng cường phối hợp công tác kiểm tra trách nhiệm của người phụ trách trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị…

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trường học phối hợp công an địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy; các kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên tại đơn vị; các biện pháp, giải pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại địa phương rà soát thống kê đánh giá điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Chủ động phối hợp cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tổ chức diễn tập, tập huấn cho người lao động, học sinh. sinh viên, học viên biết cách sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn do cháy nổ. Tập huấn, hướng dẫn cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ để có kỹ năng thoát nạn an toàn.

Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, trường học phải trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và làm bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm, cầu thang bộ, cửa thoát hiểm... dễ thấy, dễ đọc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Không khóa cửa cầu thang bộ, lối thoát hiểm khi có giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên đang học tập và sinh hoạt trong trường.

Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục. Có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm tại đơn vị.

Đặc biệt, nhà trường phải nghiên cứu đưa nội dung giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lồng ghép trong chương trình, hoạt động ngoại khóa tại cơ sở giáo dục, phù hợp vời từng cấp học, bậc học.

Yến Hoa