Thứ tư, 28/9/2022, 16h40

Tránh những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó cho thí sinh

Các cơ s đào to hoàn thin đ án tuyn sinh năm 2023, trong đó đc bit lưu ý hoàn thin các phương thc tuyn sinh theo hưng đơn gin hóa, tránh đưa ra nhng phương thc phc tp, gây khó khăn cho thí sinh.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục ĐH, trong đó đề nghị các cơ sở đào tạo (gồm các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ sư phạm) thực hiện nội dung trên.

Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo xây dựng và công bố kịp thời phương hướng cho công tác tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, đây là thời điểm bắt đầu có thí sinh tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần phù hợp với yêu cầu, nội dung, cấu trúc của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Riêng đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, bộ cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học. Xây dựng và triển khai đề án thí điểm mô hình giáo dục ĐH số trên cơ sở triển khai nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung, phát triển hệ thống khóa học trực tuyến dùng chung của một số nhóm ngành trình độ ĐH. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục ĐH; triển khai các giải pháp thu học phí không dùng tiền mặt.

Bộ còn đề nghị các cơ sở đào tạo rà soát những điều kiện bảo đảm chất lượng của ngành và chương trình đào tạo, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo. Thực hiện đúng quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ; trong đó lưu ý việc lập hồ sơ quản lý văn bằng, chứng chỉ, cấp văn bằng đúng quy định.

Mê Tâm