Thứ sáu, 3/12/2021, 16h50

Trình dự thảo phát triển giáo dục mầm non ở khu công nghiệp

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình trình Thường trực UBND TP.HCM về dự thảo Nghị quyết chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn khu công nghiệp tại TP.HCM.


S GD-ĐT TP.HCM trình d tho v Ngh quyết phát trin giáo dc mm non ti khu công nghip (Hình minh ha)

Chính sách sẽ áp dụng cho 3 nhóm đối tượng sau: Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha/mẹ/người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp; giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Theo dự thảo, chính sách hỗ trợ với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ bình quân 34.700.000 đồng/cơ sở giáo dục để trang bị cơ sở vật chất 1 lần, bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT, hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Trẻ em mầm non là con công nhân, lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ theo số tháng thực học thực tế, không quá 9 tháng/năm học; Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng.

Trong đó, số lượng giáo viên hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành. Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Nếu được HĐND TP thông qua, đây sẽ là Nghị quyết thứ 3 về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại TP.HCM, sau Nghị quyết 01, 04 được HĐND TP thông qua vào tháng 3-2021.

Yến Hoa