Thứ ba, 18/5/2021, 16h31

Trung Quốc cấm giảng dạy chương trình nước ngoài

Luật mới được cho là nằm trong hàng loạt biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát ngành giáo dục đang phát triển nhanh của Trung Quốc.
Một lớp tiểu học tại Trung Quốc /// Reuters
Một lớp tiểu học tại Trung Quốc. REUTERS
Reuters hôm qua đưa tin chính phủ Trung Quốc sẽ dừng việc dạy chương trình học nước ngoài ở các trường từ mầm non cho đến lớp 9 (được gọi tắt là K-9) và cấm các thực thể nước ngoài sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ trường K-9 tư nào.
Đó là nội dung chính trong luật Xúc tiến giáo dục tư do chính phủ Trung Quốc vừa công bố và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.9.
Luật mới còn quy định các thành viên ban quản trị hay bất kỳ bộ phận đưa ra quyết sách khác tại một trường K-9 tư phải là công dân Trung Quốc và phải có đại diện của giới chức quản lý. Ngoài ra, các trường K-9 sẽ không còn có thể tổ chức cuộc thi đầu vào hay tuyển sinh trước.
Luật mới được cho là nằm trong hàng loạt biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát ngành giáo dục đang phát triển nhanh của Trung Quốc.
Theo Minh Trung/TNO