Thứ tư, 25/8/2021, 09h59

Trung Quốc sẽ đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào giảng dạy từ cấp tiểu học

Trung Quốc sẽ đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình giảng dạy quốc gia để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác trong thế hệ trẻ của đất nước, Bộ Giáo dục Trung Quốc viết trong hướng dẫn mới được công bố ngày 23/8.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo: "Tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội bản sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới” sẽ được giảng dạy từ cấp tiểu học đến đại học.

Bước đi này nhằm tăng cường “quyết tâm lắng nghe và làm theo Đảng” và các tài liệu giảng dạy mới phải “nuôi dưỡng tình cảm yêu nước”, hướng dẫn viết

Từ năm 2012, ông Tập Cận Bình nỗ lực tăng cường vai trò của Đảng Cộng sản trong mọi lĩnh vực của xã hội, bao gồm các doanh nghiệp, trường học và cơ sở văn hoá.

“Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội bản sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới” được chính thức hoá trong hiến pháp Trung Quốc năm 2018.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7, ông Tập Cận Bình khẳng định sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, duy trì vai trò lãnh đạo nòng cốt của mình và củng cố sự đoàn kết trong nhân dân.
Bình Giang/TPO (Theo Reuters)