Thứ tư, 9/11/2022, 11h40

Trường ĐH đầu tiên ban hành quy chế tuyển sinh năm 2023

Trưng ĐH Kinh tế Quc dân va ban hành quy chế tuyn sinh áp dng t năm 2023, tr thành trưng ĐH sm nht cc ban hành quy chế này.


Thí sinh đăng ký xét tuy
n hc b vào mt trưng ĐH năm nay

Việc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân ban hành quy chế tuyển sinh nói trên nhằm thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 08 về ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT năm 2022, từ năm 2023, các cơ sở giáo dục ĐH phải xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế của Bộ GD-ĐT; công khai trên trang điện tử của cơ sở đào tạo. Theo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, quy chế tuyển sinh được trường ban hành dựa trên Luật Giáo dục ĐH, Nghị định 99, đề án tự chủ của trường, Thông tư số 08 của Bộ GD-ĐT về ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2022. Ở quy chế này, trường cho biết sẽ thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, trường thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh; tuyển chọn những thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của chương trình, ngành đào tạo. Dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ GD-ĐT, trường cũng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống; giúp nâng cao hiệu quả tuyển sinh của toàn hệ thống.

Theo quy đnh ti Thông tư 08 v ban hành quy chế tuyn sinh ĐH, CĐ ngành giáo dc mm non ca B GD-ĐT năm 2022, t năm 2023, các cơ s giáo dc ĐH phi xây dng quy chế tuyn sinh đ c th hóa quy chế ca B GD-ĐT; công khai trên trang đin t ca cơ s đào to. 

Về phương thức tuyển sinh, hằng năm trong đề án tuyển sinh, trường công bố một hoặc một số phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển, kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển...) áp dụng cho cả trường hoặc áp dụng riêng cho một số chương trình, ngành, lĩnh vực, hình thức đào tạo. Mỗi chương trình, ngành đào tạo có thể sử dụng đồng thời một số phương thức tuyển sinh. Mỗi phương thức tuyển sinh, trường quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách thức sử dụng kết hợp các tiêu chí để phân loại, xếp hạng và xác định điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh theo yêu cầu của chương trình, ngành. Tiêu chí đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học chương trình, ngành đào tạo. Trường hợp trường tổ chức thi tuyển thì thông báo trước ít nhất một năm khi cho thí sinh đăng ký dự tuyển và tuân thủ tổ chức thi theo các quy định của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, trường chịu trách nhiệm giải trình về căn cứ khoa học và thực tiễn trong xác định phương thức tuyển sinh, xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh; trong đó, có dựa trên phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển hằng năm.

Riêng đối với xét tuyển sớm, quy chế tuyển sinh của trường cũng kế thừa quy định của Bộ GD-ĐT năm 2022. Cụ thể, trường có kế hoạch và thông báo xét tuyển sớm đối với một số phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường. Trường tổ chức xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển nhưng không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình kế hoạch chung. Thí sinh đã dự tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được trường xác định và công bố cho các ngành, nhóm ngành, phương thức tuyển sinh trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày. Ngoài ra, quy chế tuyển sinh của trường cũng quy định nhiều nội dung quan trọng khác như: Bảo lưu kết quả trúng tuyển; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; chính sách ưu tiên; đối tượng và điều kiện dự tuyển; nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh; xét tuyển bổ sung; tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; xử lý vi phạm, khen thưởng… Như vậy, có thể thấy quy chế tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân kế thừa những quy định về đối tượng tuyển sinh, điểm cộng ưu tiên, quy định tuyển thẳng, phương thức xét tuyển... từ quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2022.

Thc Trân