Thứ sáu, 14/5/2021, 13h41

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tuyển thêm 2 ngành mới

Năm 2021, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển sinh 2 ngành mới là quản lý giáo dục và tâm lý học giáo dục; nâng tổng số ngành đào tạo bậc ĐH tại trường lên 34, thuộc 4 lĩnh vực.


Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trong một giờ học

Trong đó, ngành quản lý giáo dục tuyển 50 chỉ tiêu với các tổ hợp: C00, A01, D01, D14. Ngành này đào tạo các nội dung kiến thức chính: Lãnh đạo và quản lý trường học; quản lý các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân; quản lý và đảm bảo chất lượng trong giáo dục; quản lý công tác hành chính tại các tổ chức giáo dục.   

Ngành tâm lý học giáo dục tuyển 50 chỉ tiêu với các tổ hợp môn: B00, B08, D01, D14. Ngành này đào tạo các khối lượng kiến thức như: Khám phá đời sống tâm lý của con người; giải thích cơ sở tâm lý học của các hoạt động giáo dục trong nhà trường; rèn luyện, phát triển đạo đức, kiến thức, kỹ năng thực hành nghề tham vấn tâm lý nói chung và tham vấn tâm lý học đường nói riêng; rèn luyện, phát triển phẩm chất, năng lực nghiên cứu các vấn đề của khoa học tâm lý và khoa học giáo dục…

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thông tin, ngành Việt Nam học tại trường cũng lần đầu tiên tuyển thí sinh là người Việt Nam. Ngành này tuyển sinh các tổ hợp C00, D01, D14 với 50 chỉ tiêu; tập trung đào tạo 2 khối lượng kiến thức chủ yếu là: Nghiên cứu - giảng dạy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và nghiên cứu, hướng dẫn du lịch.

ThS. Trần Nam (Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp nhà trường) cho biết, cả ba ngành này đều sử dụng các phương thức tuyển sinh của trường năm 2021, bao gồm: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021; xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài. Trong đó, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 chiếm tối đa, 70% tổng chỉ tiêu.

Được biết, năm 2021, trường tuyển 3.499 chỉ tiêu trình độ ĐH chính quy cho 34 ngành thuộc các chương trình đào tạo trong nước và liên kết quốc tế.

Mê Tâm