Thứ ba, 25/2/2020, 20h35

Trường ĐH lập nhóm nghiên cứu mạnh

Vừa qua, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã thành lập nhóm nghiên cứu mạnh với 7 thành viên, trong đó gồm 4 thành viên của trường và 3 thành viên khác từ các trường ĐH trong, ngoài nước. Nhóm nghiên cứu mạnh đã đề xuất một số vấn đề cần tập trung trong thời gian tới như: Nghiên cứu phát triển công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải; các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giao thông vận tải, đồng thời phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên. Theo kế hoạch, mỗi năm nhóm công bố ít nhất 10 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín nằm trong danh mục ISI/Scopus, trong đó có ít nhất 3 công trình ISI hạng Q1.

Nhóm nghiên cứu mạnh sẽ là hạt nhân cho các hoạt động nghiên cứu có định hướng, trong đó đề cao tinh thần chia sẻ tri thức, sáng tạo. Việc triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ giúp hình thành nên những tập thể khoa học vững mạnh, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu lớn, mang tính dài hạn.

Thc Trân