Thứ sáu, 22/7/2022, 13h35

Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-THPCT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Trường THPT Cần Thạnh về tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 được phê duyệt theo Công văn số 2338/SGDDT-TCCB ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023.

Trường THPT Cần Thạnh thông báo về tuyển dụng viên chức năm học 2022- 2023, với 4 giáo viên ở các bộ môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, sinh học - mỗi bộ môn tuyển 01 giáo viên.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vị trí việc làm giáo viên (CDNN - mã số V.07.05.15): Theo Kế hoạch số 111/KH-THPCT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Trường THPT Cần Thạnh về tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023. Chi tiết tại website: https://thptcanthanh.hcm.edu.vn/ mục Tuyển dụng.

Hình thức, nội dung xét tuyển

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi thực hành. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi: 120 phút với thang điểm: 100 điểm.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành (vòng 2).

Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Vòng 1: Từ ngày 15/8/2022 - 20/8/2022

Vòng 2: Thực hiện từ ngày 26/8/2022 - 29/8/2022.

Địa điểm: Trường THPT Cần Thạnh, 346 đường Duyên Hải - khu phố Miễu Ba -thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 14/8/2022. Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn thư, Trường THPT Cần Thạnh, 346 đường Duyên Hải - khu phố Miễu Ba - thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 02838760058 (Thường trực Hội đồng tuyển dụng)

Yến Hoa

Các vị trí công tác tuyển dụng của Trường THPT Cần Thạnh năm học 2022-2023