Thứ tư, 5/4/2023, 15h44

TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN

Thực hiện kế hoạch số 56/KH-THPT ngày 31/3/2023 của Trường THPT Kiệm Tân (tỉnh Đồng Nai) Kế hoạch tuyển dụng viên chức (Đợt 2) năm học 2022-2023;

Trường THPT Kiệm Tân (tỉnh Đồng Nai) thông báo tuyển dụng như sau:

- Giáo viên THPT hạng III số lượng 03 (01 Lịch sử, 01 Âm nhạc, 01 Mỹ thuật).

- Chi tiết tại trang thông tin điện tử trường THPT Kiệm Tân:

http://thptkiemtan.edu.vn/tin-tuc/tuyen-dung/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-hoc-2022-2023.html