Thứ tư, 28/9/2022, 14h11

Trường THPT Tây Thạnh: Phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu đầu năm học mới

Trước phản ánh của phụ huynh về nhiều khoản thu đầu năm học mới, trong đó có khoản quỹ lớp 400 ngàn đồng, quỹ trường 500 ngàn đồng, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú) thừa nhận có kêu gọi phụ huynh đóng góp song hoàn toàn không ấn định số tiền.


Phiếu thu cả năm được Trường THPT Tây Thạnh gửi đến phụ huynh

Phản ánh đến báo chí, phụ huynh Trường THPT Tây Thạnh cho biết, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm mới đây, nhà trường có đưa ra một phiếu thu với số tiền hơn 6,3 triệu đồng, cùng với việc yêu cầu phụ huynh mỗi lớp đóng số tiền quỹ lớp là 400 ngàn đồng, quỹ trường 500 ngàn đồng. Điều này là không phù hợp vì quá nhiều khoản thu.

Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Văn Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh xác nhận, nhà trường có gửi đến phụ huynh phiếu thu và có kêu gọi phụ huynh đóng góp hỗ trợ nhà trường song hoàn toàn không có chuyện trường ấn định số tiền để thu đối với mỗi phụ huynh.

Về số tiền 500 ngàn đồng mà phụ huynh phản ánh nhà trường vận động thu, thầy Đạt giải thích, đây là số tiền do chính phụ huynh đề xuất trong cuộc họp ban đại diện phụ huynh toàn trường. Bao gồm, vận động 400 ngàn đồng cho quỹ tài trợ giáo dục và 100 ngàn đồng cho quỹ khuyến học. Mặc dù vậy, nhà trường không hề yêu cầu số tiền này, chỉ nói rằng phụ huynh từng lớp làm thế nào thì làm song không thể cào bằng, chỉ vận động phụ huynh hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện.

"Trong cuộc họp với ban đại diện phụ huynh học sinh toàn trường, tôi đã luôn nhấn mạnh rằng cho dù phụ huynh tài trợ cho nhà trường 1 ngàn đồng thì nhà trường cũng rất cảm ơn. Và tôi cũng nói rằng nếu ấn định số tiền tài trợ là hoàn toàn sai theo tinh thần của Thông tư 55/2011 mà Bộ GD-ĐT quy định. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện hiệu trưởng kêu gọi ấn định mỗi phụ huynh phải tài trợ đóng góp 500 ngàn đồng cho trường", thầy Đạt cho hay.

Hiệu trưởng này giải thích cụ thể: Với việc kêu gọi vận động tài trợ giáo dục trong năm học là nhằm phục vụ cho 4 nội dung hoạt động giáo dục chính của trường: khen thưởng học sinh trong năm học (tập, ba lô, túi vải...); xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học nhằm đẩy mạnh, triển khai hiệu quả hơn nữa việc giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh; phục vụ các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh; hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi, phong trào do ngành tổ chức. Các nội dung này đều đã được trường xây dựng, nêu rõ ràng trong kế hoạch và đã được Sở GD-ĐT TP.HCM phê duyệt.

Riêng về quỹ khuyến học, thầy Đạt thông tin, đến thời điểm này trường tiếp nhận 69 đơn của 69 học sinh cần hỗ trợ về chi phí học tập. Theo tính toán thì mỗi em cần được chăm lo ít nhất là 5 triệu đồng trong suốt năm học.

"Danh sách học sinh cần được chăm lo nhà trường cũng đã thông tin rất cụ thể, rõ ràng đến phụ huynh học sinh. Vậy nhưng, nhà trường cũng thông tin đến ban đại diện cha mẹ học sinh rằng, việc tài trợ này tốt nhất là "chìa khóa trao tay", tức là phụ huynh nếu có điều kiện chăm lo, hỗ trợ, nâng đỡ các em thì hãy trao trực tiếp, cụ thể đến từng cá nhân học sinh thông qua nhà trường", thầy Nguyễn Văn Đạt giải thích.


Trường THPT Tây Thạnh

Riêng về phiếu thu hơn 6,3 triệu, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh cho hay đây là phiếu thu nguyên một năm học (9 tháng), phụ huynh có thể đóng theo từng tháng, từng học kỳ hoặc từng năm học.

"Nhà trường nhận sai sót là đã không tách biệt từng khoản thu để dẫn đến việc một vài phụ huynh hiểu nhầm khi nhận phiếu thu. Khi thu, nhà trường luôn thông báo là tùy theo điều kiện mà phụ huynh có thể đóng theo từng tháng, từng học kỳ hoặc nguyên năm. Dù vậy, phiếu thu in từ hệ thống thì không thể hiện được điều này. Ngay khi phụ huynh phản ánh, trường đã làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp để yêu cầu dừng và hoàn trả tiền quỹ lớp đã thu cho phụ huynh. Đồng thời thông báo dừng thu quỹ tài trợ giáo dục...", thầy Nguyễn Văn Đạt cho hay.

Yến Hoa