Thứ tư, 10/7/2024, 13h42

Tự kiểm tra, tự giám sát tốt sẽ không có sai phạm

Sáng 10-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (mở rộng).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM cơ bản thống nhất các nội dung trình tại hội nghị và đánh giá 6 tháng đầu năm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối cùng Ban Chấp hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Từ các hạn chế, khuyết điểm hội nghị báo cáo, bà Lệ đề nghị hội nghị phân tích làm rõ nguyên nhân và giải pháp sắp tới. Ngoài những công việc làm tốt tiếp tục làm tốt, đồng thời phải khắc phục các hạn chế để năm 2024 đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh đến việc phân tích làm rõ trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát, bà Lệ cho biết: “Việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, chương trình, kế hoạch đột xuất, thường xuyên nhưng quan trọng là công tác tự kiểm tra, giám sát và tự phát hiện để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. Không đợi cấp trên về kiểm tra mới phát hiện. Thời gian qua nếu làm tốt khâu tự kiểm tra, tự giám sát thì sẽ không xảy ra chuyện cán bộ đảng viên sai phạm”.

Bà Lệ đánh giá, trong thời gian qua tập thể Đảng ủy khối và từng cơ sở Đảng đã có nhiều nỗ lực và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Bà đề nghị hội nghị thảo luận việc chuẩn bị đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và chủ đề năm 2024 của thành phố. Rà soát công tác xây dựng Đảng; các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra để chuẩn bị cho văn kiện đại hội Đảng bộ của khối…

Đồng thời, bà lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh kỷ luật của Đảng. Rút kinh nghiệm các mô hình, cách làm trong công tác dân vận chính quyền để triển khai trong thời gian tới, nhất là hướng tới kỷ niệm năm chẵn về dân vận.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo ban hành 10 chương trình, kế hoạch công tác, chương trình làm việc của năm 2024. Đồng thời, tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết công tác chuyên môn năm 2023, triển khai chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2024; chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của thành phố “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và nghị quyết, chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở và 3 đoàn thể khối đăng ký thực hiện số lượng là 199 công trình, nội dung trọng tâm là lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 26 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo thực hiện 51 công trình, đề án, dự án của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng văn hóa trong Đảng; triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; vận động kinh phí thực hiện công trình thi đua cấp khối; tham mưu đánh giá, tổ chức sơ kết công trình thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Thủy - Trinh