Thứ bảy, 21/11/2020, 12h46

Từ Nam Bộ kháng chiến để lại các bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Sáng 21-11, Bộ Quốc phòng - Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”.


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học…

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945/ 23-9-2020); là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, đặc biệt là của “Nam Bộ thành đồng Tổ quốc”. Đồng thời có cái nhìn sâu sắc, toàn diện, đầy đủ hơn về tầm vóc, giá trị lịch sử và hiện thực của kháng chiến ở Nam Bộ, qua đó đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - cho biết, từ Nam Bộ kháng chiến để lại các bài học về tinh thần chủ động, sáng tạo Xứ ủy, UBND, Ủy ban kháng chiến Nam bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ đối với cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Bên cạnh đó là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để tiến hành kháng chiến; về công tác huy động sức người, sức của chi viện chiến trường; về chỉ đạo tác chiến, tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

“Những bài học từ Nam Bộ kháng chiến không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị hiện thực sâu sắc, góp phần vận dụng hiệu quả vào hoạt động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay”, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nói.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhìn nhận sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay đang đứng trước những thời cơ và thuận lợi to lớn do công cuộc đổi mới đất nước mang lại nhưng cũng còn không ít thách thức.

Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới và khu vực, nhất là vấn đề biển Đông vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Sự tranh giành, ảnh hưởng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục thực hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xã hội. Do đó, cần có sự chuẩn bị lực lượng mọi mặt, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp, trong đó có nhân tố chính trị.

“Quân đội nhân dân cần thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho bộ đội. Mặt khác, thường xuyên quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và chính sách hậu phương quân đội”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

“Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và chính sách hậu phương quân đội không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với quân đội mà tạo động lực, củng cố niềm tin, tạo nền tảng chính trị, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm.

Tiếp thu những giá trị to lớn của thời kỳ lịch sử Nam Bộ kháng chiến, đồng thời nêu cao vai trò “Đảng bộ TP có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện của TP”, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, nhìn nhận có thể đúc kết một số bài học kinh nghiệm vào nền tảng xây dựng phát triển TP.HCM trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, có bài học phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong thực hiện sự nghiệp cách mạng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đủ sức gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Nhân dân.

Và thực tiễn hiện nay cũng đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang TP có bản lĩnh chính trị vững vàng; lực lượng quân sự, công an chủ lực được xây dựng chính quy, hiện đại; xây dựng TP thành khu vực phòng thủ vững chắc, có thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện văn kiện tác chiến phòng thủ, các phương án, kế hoạch phòng chống, gây rối, biểu tình, bạo loạn và khủng bố…


Các đại biểu tham dự hội thảo

Có thể thấy, 75 năm trôi qua nhưng chiến công vang dội của quân và dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược còn sống mãi và ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập, tự do, tinh thần chiến đấu quật cường của quân và dân Nam Bộ, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã được tiếp nối, phát huy cao độ trong suốt những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tiếp tục lập những chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải pháp dân tộc.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, phát huy hào khí Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nhấn mạnh TP.HCM hôm nay luôn nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh đã làm được. Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển, TP.HCM đã “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước”.

“Đảng bộ và nhân dân TP.HCM nguyện tiếp tục phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - TP anh hùng”, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết.

Theo ban tổ chức, hội thảo lần này thu hút 90 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - UBND TP; các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội... Mỗi tham luận là một nghiên cứu độc lập đi sâu phân tích, luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Nguyễn Trinh