Thứ năm, 21/9/2023, 16h04

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2023: Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay mang chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 8-10 tới.

Bộ GD-ĐT vừa gửi văn bản đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có gợi ý một số hoạt động cho tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Theo bộ, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Đồng thời, huy động được sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng cung ứng đa dạng các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Bộ yêu cầu UBND các tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương chỉ đạo triển khai tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo. Bộ cũng gợi ý một số hoạt động, cụ thể như: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu cho các thư viện, đặc biệt là thư viện số. Khuyến khích các thư viện hợp tác chia sẻ tài nguyên để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến học, các mô hình đọc sách, mô hình chia sẻ tri thức liên thế hệ; phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen đọc sách.

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả, an toàn cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, tăng cường vai trò của các ĐH, học viện, trường CĐ trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở như sách báo, bài giảng điện tử, bài giảng trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng… Khuyến khích các cơ quan, tổ chức (nhất là những cơ quan, tổ chức đã được công nhận là đơn vị học tập) tổ chức những sân chơi, diễn đàn, cuộc thi chủ đề về “cộng đồng số”, “công dân số”…

Ngoài ra, bộ cũng gợi ý tổ chức các hoạt động của tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” vào cuộc sống một cách thiết thực.

Trong tổ chức thực hiện, bộ giao các sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với hội khuyến học tỉnh cùng các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai tuần lễ; xây dựng kế hoạch, chương trình, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục duy trì, thúc đẩy các hoạt động của tuần lễ trong suốt năm học.

Các cơ sở giáo dục đào tạo thì được giao tổ chức những lớp học, tập huấn, hội thảo, diễn đàn, giao lưu… với nội dung, hình thức phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc đa lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng vào các chủ đề, chương trình giáo dục giới thiệu những kỹ năng, phương tiện, tài nguyên đáp ứng xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Vit Ngân