Thứ ba, 2/6/2020, 19h18

Tuyên bố chính sách của Erasmus+

L ký kết gia PGS.TS Nguyn Mnh Hùng - Hiu trưng Trưng ĐH Nguyn Tt Thành và PGS.TS Kari Ristimaki - Hiu trưng Trưng ĐH Khoa hng dng Centria trưc s chng kiến ca B trưng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nh và bà Sanni Grahn-Laasonen - B trưng B Giáo dc Phn Lan

Đại học Khoa học Ứng dụng Centria (Centria UAS) là một tổ chức giáo dục đại học quốc tế, đa văn hóa. Khi chọn các tổ chức đối tác (cả đối tác EU và không phải EU) điều quan trọng nhất là tổ chức này có chung các giá trị và có hồ sơ tương tự trong các chương trình cấp bằng giống Centria UAS. Chúng tôi muốn hợp tác với các tổ chức tập trung vào giáo dục các sinh viên trở thành những công dân có đầu óc toàn cầu trên thế giới. Chúng tôi muốn các đối tác của chúng tôi tập trung vào việc kết hợp đào tạo học thuật vững chắc với các vị trí công việc thực tế, nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ.

Quan hệ đối tác của Centria UAS có thể được chia thành ba loại dựa trên thời gian hợp tác tồn tại, mức độ hợp tác thường xuyên và độ sâu của sự hợp tác.

1. Đối tác thể chế

Với các đối tác thể chế, chúng tôi có sự hợp tác thường xuyên, hợp tác liên quan đến nhiều chương trình cấp bằng tại nhiều cơ sở và sự hợp tác đã diễn ra trong nhiều năm.

2. Đối tác chương trình cấp bằng

Với đối tác chương trình bằng cấp, một chương trình cấp bằng có sự hợp tác định kỳ hàng năm đã diễn ra trong nhiều năm.

3. Đối tác đang phát triển

Đối tác đang phát triển là những đối tác mới hoặc các đối tác mà chúng tôi đã từng hợp tác đôi ba lần.

Theo chương trình, Centria UAS sẽ tập trung vào việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác hiện có.

Bản đồ địa lý các quan hệ hợp tác

Centria UAS cố gắng hợp tác trên tất cả các châu lục để tạo ra một tổ chức giáo dục đại học quốc tế thực sự và cung cấp cho sinh viên những lựa chọn tốt nhất có thể để phát triển năng lực quốc tế.

Trọng tâm chính cho quan hệ đối tác của Centria UAS là Tây Âu, Bắc Mỹ và các nước BRIC. Tuy nhiên, Centria UAS cũng đánh giá cao sự hợp tác ở các nơi khác trên thế giới, ví dụ: Trung Phi và châu Á. Đối với Centria UAS, sự hợp tác không dựa trên địa lý - nó dựa trên triết lý.

Theo chương trình, Centria sẽ tập trung xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức giáo dục đại học có chương trình và định hướng học tập tương thích, nhấn mạnh các giai đoạn trao đổi phù hợp với các chương trình của Centria UAS, trao đổi nhân viên thường xuyên, phát triển chương trình giảng dạy chung và bằng cấp kép.

Mục tiêu cho trao đổi quốc tế

Tại Centria, quốc tế hóa là một quá trình cắt ngang làm tăng cả chất lượng và sức hấp dẫn của các chương trình cấp bằng đồng thời tác động tích cực đến nghiên cứu và phát triển, cũng như các dịch vụ hỗ trợ. Trao đổi là nền tảng cho quá trình quốc tế hóa tại Centria UAS. Các mục tiêu chính cho chương trình trao đổi của sinh viên và nhân viên quốc tế là:

+ Tạo ra một tổ chức giáo dục đại học quốc tế thực sự.

+ Tăng chất lượng và sự hấp dẫn của các chương trình cấp bằng của Centria UAS.

+ Hỗ trợ một xã hội đa văn hóa.

+ Hỗ trợ trách nhiệm toàn cầu.

Trọng tâm cho các trao đổi quốc tế của Centria UAS là cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển năng lực quốc tế và có được kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực của họ. Sinh viên sắp tới cung cấp cho sinh viên gốc của Centria UAS cơ hội học tập trong môi trường quốc tế và phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa bằng cách nghiên cứu và tương tác với các sinh viên trao đổi. Cả trao đổi trong và ngoài nước đều làm tăng sự hiểu biết về các vấn đề và trách nhiệm toàn cầu nhằm thúc đẩy thái độ tích cực đối với đa văn hóa.

Để tạo ra một tổ chức giáo dục đại học quốc tế thực sự, Centria UAS cũng hỗ trợ tất cả các nhân viên tham gia hàng năm một chương trình trao đổi quốc tế. Đối với nhân viên hướng ngoại, việc trao đổi của họ nên liên quan đến nhiệm vụ tại Centria UAS. Tương tự, đối với giáo viên và nhân viên trao đổi đến; giảng dạy và hoạt động tại Centria UAS nên là một phần tự nhiên của hoạt động đang diễn ra trong khuôn viên trường Centria UAS.

L ký kết gia TS. Đ Hu Nguyên Lc - Phó Hiu trưng Trưng ĐH Kinh tế & Tài chính H Chí Minh và TS. Hannele Teir - Giám đc Xut khu Giáo dc Trưng ĐH Khoa hng dng Centria

Mục tiêu của việc trao đổi quốc tế tại Centria UAS là 15% sinh viên của Centria UAS trao đổi thời gian dài trong quá trình học tại Centria UAS, và một số lượng tương tự các sinh viên đối tác chuyển tới học một hoặc hai học kỳ tại Centria. Đối với nhân viên, mục tiêu là 25% của tất cả các nhân viên hàng năm tham gia vào một chương trình trao đổi quốc tế.

Theo chương trình, Centria sẽ tăng hoặc duy trì mức hiện tại của cả trao đổi đến & đi và tập trung vào việc tăng chất lượng trao đổi và số lượng chương trình cấp bằng nhận sinh viên trao đổi đến. Centria cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi giáo viên & nhân viên và sự tích hợp có cấu trúc hơn vào việc giảng dạy.

Chương trình bằng đôi và Chương trình giảng dạy chung

Centria UAS hiện có 6 thỏa thuận bằng cấp kép. Theo chương trình, Centria sẽ tập trung phát triển hơn nữa việc phát triển chương trình giảng dạy chung và hợp tác khác với các đối tác hiện có và thiết lập thỏa thuận bằng đôi trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.

Các chương trình bằng đôi

1. Công nghệ Hóa học Môi trường: Trung tâm Quản lý Innsbruck (Innsbruck, Áo)

2. Quản trị Kinh doanh

+ Trường kinh doanh La Rochelle (La Rochelle, Pháp)

+ Đại học Sanda (Thượng Hải, Trung Quốc)

3. Công nghệ Thông tin

+ Đại học Ódź (Ódź, Ba Lan)

+ Đại học Khoa học Tự nhiên và Nhân văn Siedlce (Siedlce, Ba Lan)

+ Đại học Sanda (Thượng Hải, Trung Quốc)

Thỏa thuận khớp nối

Thỏa thuận này tạo cơ hội cho các sinh viên nước bạn đến học tập trao đổi 1 năm cuối tại Centria UAS (3+1 năm). Sau khi hoàn thành các yêu cầu được đề ra theo cam kết, sinh viên đối tác sẽ được nhận thêm bằng cử nhân của Centria UAS.

1. Hợp tác với Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU), Việt Nam về Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học và Môi trường

2. Hợp tác với Đại học Kinh tế & Tài chính Hồ Chí Minh, Việt Nam về Quản trị Kinh doanh.

Hoài Hương