Thứ hai, 26/7/2021, 17h18

Tuyển sinh 10 tại TP.HCM: Đề xuất xét tuyển cả chuyên và thường

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất việc xét tuyển vào lớp 10 THPT chuyên và THPT thường năm học 2020-20221.

Chiều 26-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBNDTP.HCM về phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Trong đó, về tuyển sinh lớp 10 và lớp 10 chuyên, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất hình thức xét tuyển với đối tượng là các thí sinh đã đăng ký theo các nguyện vọng và đủ điều kiện dự thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Việc xét tuyển được Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra 2 phương án:

Phương án 1: Với lớp 10 chuyên: Điểm xét tuyển = Tổng Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBM CN) lớp 9 của môn Văn – Toán – Ngoại ngữ + ĐTBM CN lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + Điểm khuyến khích (nếu có).

Trong đó điểm khuyến khích được tính như sau:

Nếu học sinh có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển; Các giải quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT hoặc Sở GDĐT Thành phố phối hợp tổ chức. Các học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên: Tổng ĐTBM CN lớp 9 của môn Văn-Toán- Ngoại ngữ + Điểm khuyến khích (nếu có).

Với lớp 10 trung học phổ thông (THPT): Điểm xét tuyển = Tổng ĐTBM CN lớp 9 của môn Văn – Toán – Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).Điểm ưu tiên theo đúng quy định của Quyết định 977/QĐ-UBND.

Phương án 2:

Với lớp 10 chuyên: Điểm xét tuyển = Tổng ĐTBM CN lớp 6, 7, 8, 9 của môn Văn – Toán – Ngoại ngữ + ĐTBM CN lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm khuyến khích được tính như sau:

Nếu học sinh có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển; Các giải quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT hoặc Sở GDĐT Thành phố phối hợp tổ chức. Các học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên: Tổng ĐTBM CN lớp 6, 7, 8, 9 của môn Văn – Toán – Ngoại ngữ + Điểm khuyến khích (nếu có).

Với lớp 10 THPT: Điểm xét tuyển: Tổng ĐTBM CN lớp 6, 7, 8, 9 của môn Văn – Toán – Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên theo đúng quy định của Quyết định 977/QĐ-UBND.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP.HCM, Phương án 1 phù hợp với quá trình tập trung học tập các môn Văn- Toán- Ngoại ngữ trong suốt năm học lớp 9. Có sự tương đồng với các môn  thi như kế hoạch thi lớp 10 của các năm. Đề tuyển sinh các năm có kiến thức đều nằm trong chương trình lớp 9 nên việc lựa chọn điểm số lớp 9 để xét tuyển sẽ phản ánh đúng khả năng học tập của các em. Chọn ĐTBM CN của môn đăng ký thi chuyên và có hệ số 2 trong điểm xét tuyển vì kết quả này phản ánh được sự đam mê, quá trình trau dồi kiến thức của môn học thế mạnh của học sinh. Điểm khuyến khích về các kết quả đạt được tại các cuộc thi quốc tế, Thành phố phản ánh được sự quyết tâm đầu tư kiến thức của bộ môn chuyên ở các học sinh thi chuyên. Kết quả tham gia của các cuộc thi này luôn là động lực cho các em lựa chọn chương trình chuyên cấp THPT. Hạn chế của phương án này là có thể có sự đánh giá không toàn diện khi chỉ dựa trên điểm số của 3 môn và của năm lớp 9.

Ở Phương án 2, ngoài các ưu điểm của bộ môn chuyên như phương án 1 thì việc chọn ĐTBM CN lớp 6, 7, 8, 9 của môn Văn- Toán - Ngoại ngữ có thế mạnh thể hiện được sự toàn diện và quá trình học tập các bộ môn này. Hạn chế là kiến thức thi tập trung trong chương trình lớp 9 nên các học sinh không tập trung cao trong việc học tập ở các lớp 6, 7, 8. Do đó, điểm số các khối này không phản ánh hết năng lực của học sinh. Việc căn cứ trên điểm số của 4 năm tạo tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến sự ổn định trong tuyển sinh.

Từ phân tích và nhận xét  trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chọn  Phương án 1 trong xét tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 THPT năm học 2021- 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, có ý kiến với đề xuất để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai công tác xét tuyển, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi phương án tuyển sinh lớp chuyên.

Yến Hoa