Thứ ba, 31/3/2020, 20h14

Tuyển sinh đào tạo chương trình chất lượng cao

Hc sinh mt trưng ngh trong gi thc hành

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN, Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh/thành và các cơ sở GDNN về việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao (CLC) nhằm đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp chỉ đạo và ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ cho các trường được lựa chọn nhằm đạt tiêu chí của trường CLC và tiêu chí lựa chọn ngành nghề trọng điểm. Bố trí nguồn ngân sách để đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo các chương trình CLC, bao gồm việc nhân rộng các chương trình đào tạo chuyển giao từ nước ngoài. Các cơ sở GDNN đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo các chương trình CLC, trong đó chú trọng đào tạo nhân rộng theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài.  Việc đào tạo nhân rộng các ngành nghề đã chuyển giao từ Úc được thực hiện theo hai hướng: Đào tạo theo chương trình chuyển giao để cấp bằng của Úc và Việt Nam. Theo đó, ở hướng này, việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo được thực hiện theo quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trong lĩnh vực GDNN, tuy nhiên theo hướng đơn giản vì đã có chương trình chuyển giao. Các trường chủ động xác định chi phí (gồm chi phí đào tạo, chi phí phải trả cho Học viện Chisholm (Úc)  và các chi phí khác). Huy động đa dạng các nguồn kinh phí của trường, hỗ trợ từ địa phương hoặc qua đặt hàng đào tạo, từ người học và doanh nghiệp. Trong khi đó, hướng đào tạo theo chương trình chuyển giao để cấp bằng của Việt Nam, ngoài 25 trường đã tham gia đào tạo thí điểm chương trình chuyển giao từ Úc, các trường CĐ (bao gồm trường tư thục có năng lực đào tạo tốt) chủ động khai thác, sử dụng chương trình, tài liệu đã chuyển giao. Kết nối với các trường đã tham gia đào tạo thí điểm để được hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định trong chương trình chuyển giao.

Đối với việc đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Úc để cấp bằng của Việt Nam cũng như việc thực hiện các chương trình CLC khác, các trường căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30-11-2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định tiêu chí xác định chương trình CLC trình độ TC-CĐ để xây dựng và phê duyệt đề án chương trình CLC của trường mình, báo cơ quan chủ quản và Bộ LĐ-TB&XH. Mức học phí của chương trình này được thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo chương trình CLC…

Tin, ảnh: T.Anh