Thứ ba, 31/3/2020, 21h30

Tuyển sinh, đào tạo của các ĐH không bị ảnh hưởng

K thi THPT quc gia din ra mun hơn các năm, các mc thi gian xét tuyn ĐH, CĐ cũng s lùi “tnh tiến” nhưng kế hoch tuyn sinh (TS) d kiến vn s kết thúc như các năm trưc, vào ngày 31-12-2020.

Th trưng B GD-ĐT Nguyn Văn Phúc

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết nội dung trên, đồng thời nhận định, việc TS và đào tạo của các trường ĐH, CĐ sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng. Giáo dục TP.HCM xin giới thiệu một số thông tin cụ thể mà Thứ trưởng chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Các ĐH vn ch đng đưc

+ PV: Thưa Th trưng, theo khung kế hoch năm hc đưc B GD-ĐT điu chnh ln 2, k thi THPT quc gia s din ra t ngày 8 đến 11-8-2020. Kế hoch này có nh hưng đến lch trình TS ĐH, CĐ năm nay?

- Th trưng Nguyn Văn Phúc: Trong điều kiện kỳ thi THPT quốc gia diễn ra muộn hơn thì các mốc thời gian xét tuyển ĐH, CĐ cũng sẽ lùi “tịnh tiến” nhưng kế hoạch TS dự kiến vẫn sẽ kết thúc như các năm trước, vào ngày 31-12-2020. Bởi các năm trước, mặc dù kế hoạch TS của hầu hết các trường bắt đầu từ cuối tháng 7 đến hết năm, nhưng thực tế các trường kết thúc TS vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Thời gian sau đó, đa số ngừng TS vì không phù hợp với kế hoạch năm học và hầu như hết nguồn tuyển. Như vậy, TS từ cuối tháng 8 đến hết tháng 12 không ảnh hưởng đến kết quả TS, các cơ sở GDĐH vẫn chủ động điều chỉnh kế hoạch và thực hiện được.

Về quy định, Bộ GD-ĐT chỉ ban hành kế hoạch TS đợt 1 năm 2020, áp dụng chung đối với các trường xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia. Với quyền tự chủ TS, các cơ sở GDĐH có thể TS nhiều đợt trong năm. Căn cứ vào kết quả TS đợt 1 và thời gian còn lại, các trường chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch TS phù hợp, kết thúc trong năm 2020. 

Đối với trường không xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia, việc TS sẽ chủ động và linh hoạt hơn. Theo quy chế TS, các trường xác định và công bố cụ thể trong đề án TS của từng trường để thí sinh và người học chủ động chuẩn bị, đăng ký.

Có thể dùng thời gian dự phòng của năm 2021

+ Trong thi gian phòng, chng dch bnh Covid-19 va qua, hot đng dy và hc trong các cơ s GDĐH đã din ra như thế nào, thưa ông?

Thời gian qua, để ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cơ sở GDĐH đã chuyển dần từ thế bị động sang chủ động có kế hoạch học tập trong điều kiện phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo an toàn cho người học, cho cán bộ, giảng viên.

Toàn hệ thống hiện có 84 cơ sở GDĐH đã và đang tổ chức học tập trung; 92 cơ sở dạy, học trực tuyến; các trường còn lại cũng tích cực chuẩn bị điều kiện để sớm triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến, từ xa hoặc luân phiên kết hợp giữa đào tạo trực tuyến (lý thuyết) với học tập trung (thực hành, thí nghiệm) để đảm bảo chương trình và giảm lượng học tập trung.

Về quy định, Luật GDĐH cho phép các cơ sở GDĐH có quyền tự chủ rất lớn trong việc quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo; có quyền chủ động trong việc xây dựng, thực hiện, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy trong kỳ học, năm học, khóa học… Trong quỹ thời gian hàng năm đã có khoảng 2-3 tuần dự phòng/kỳ học tùy theo từng trường và có khoảng 5-6 tuần nghỉ hè. Với quỹ thời gian cho phép đó và thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ, các trường chỉ cần điều chỉnh lịch học để tháng 8 có đủ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Việc kết thúc kỳ học, năm học, các trường sẽ điều chỉnh theo điều kiện thực tế và theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, các trường có thể tận dụng cả thời gian dự phòng của năm 2021.

Mê Tâm (thc hin)