Thứ sáu, 1/4/2022, 10h14

Ứng dụng chuyển đổi công nghệ: “Biến” thư viện truyền thống thành thư viện thông minh

Nhằm tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố; kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với các giải pháp công nghệ thông tin thông qua trung tâm điều hành giáo dục thông minh; thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử, dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh đồng bộ, kết nối, liên thông và chia sẻ. UBND TP.HCM đã ban hành Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030”. Kế hoạch cũng nhằm triển khai xây dựng và tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh; xây dựng hệ thống học liệu và phần mềm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, “cần gì học nấy” của người dân thành phố thông qua hệ thống thư viên cộng đồng, ngân hàng học liệu thông minh, cung cấp các khóa học trực tuyến, khóa đào tạo ngắn hạn, từ xa cho người dân có nhu cầu.

Tiếp theo đó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Số: 206/QĐ-TTg, Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, nhằm bảo đảm cho các cơ sở giáo dục có căn cứ pháp lý để triển khai công tác đầu tư xây dựng thư viện trường học phù hợp, đạt chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-BGDDT ngày 5-3-2021 thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng “Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông”. Thông tư là cơ sở để giúp cơ quan quản lý giáo dục các cấp có căn cứ pháp lý để đầu tư xây dựng thư viện trường học phù hợp, đáp ứng về điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là cơ sở đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Mang đến những thông tin hữu ích và định hướng đầu tư phù hợp với chủ trương của chính phủ, Inno Việt Nam cùng Sao Mai Education Group tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Ứng dụng thiết bị công nghệ chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh các trường khối K12” với sự bảo trợ truyền thông của các đơn vị báo chí truyền thông.

Thông qua hội thảo Sao Mai mong muốn có thể chia sẻ được những thông tin hữu ích về xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi thư viện truyền thống thành thư viện thông minh bám sát theo các Thông tư, Đề án, Chương trình đã được ban hành.

Thời gian diễn ra hội thảo trực tuyến: Từ 08h30 đến 11 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 2-4-2022.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom, và phát livestream trực tuyến trên Facebook và Youtube.

Đăng ký tham gia tại: https://event.saomaiedu.com/