Thứ hai, 18/5/2020, 16h56

Ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Được phát triển với mục tiêu thúc đẩy văn hóa chia sẻ tri thức và học hỏi không ngừng, Manulife University hứa hẹn tăng tốc hành trình chuyển đổi của Manulife và của ngành bảo hiểm. Sự ra mắt của Manulife University báo hiệu sự chuyển đổi tích cực, kết hợp học tập tập trung và trực tuyến.

Lớp học trực tuyến của Manulife University

Kết hợp thành tựu công nghệ và tư liệu học tập đã từng đạt giải thưởng của đội ngũ đào tạo, nền tảng này còn mở rộng quan hệ đối tác với các viện đào tạo, các trường đại học trong và ngoài nước, và các đối tác học tập của Manulife Châu Á. Kể từ khi ra mắt, Manulife University đã thu hút hơn 30.000 lượt học trực tuyến.

T.D.V