Thứ ba, 30/6/2020, 19h54

Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động bị ảnh hưởng dịch

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công tác tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn nhằm phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt dễ tiếp cận theo nhu cầu người học, yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó góp phần tăng quy mô và chất lượng đào tạo, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về đào tạo nghề nghiệp năm 2020.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lao động thôi việc, mất việc do dịch Covid-19; lao động mất việc làm tại vùng biên giới, lao động di cư tự do… để chủ động tham gia thị trường lao động, ổn định sinh kế. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng. Chú trọng đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới và thích ứng với thay đổi công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất. Trong đó ưu tiên đào tạo cho lao động nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trng Tri