Thứ ba, 25/2/2020, 21h01

Xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030

Ngày 24-2, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cùng đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Đức - GIZ, Văn phòng ILO, Ngân hàng Thế giới… đã họp bàn triển khai xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030.

Tại đây, TS. Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng Viện Khoa học GDNN - cho biết, những nội dung chính của bản đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 là cơ sở, nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030. Bản đánh giá cho thấy nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu, tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa đạt. Nguyên nhân trước hết là chiến lược được xây dựng với nhiều mục tiêu đặt ra khá cao, một số mục tiêu còn chung chung. Tiếp đó là nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho GDNN tuy đã tăng nhưng chưa tương xứng, đặc biệt là nhiều địa phương chưa ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho phát triển GDNN.

Tại cuộc họp, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đều cho rằng, xây dựng chiến lược phát triển GDNN là nhiệm vụ quan trọng và cần có sự nghiên cứu kỹ trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm từ thành công cũng như hạn chế của chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2011-2020. Từ đó đề xuất việc xây dựng chiến lược giai đoạn mới cần bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và chỉ tiêu phát triển ngành trong giai đoạn tương ứng. Đồng thời, chú ý đến những yếu tố quan trọng là đổi mới quản trị cơ sở GDNN, đổi mới cơ chế tài chính và gắn kết GDNN với doanh nghiệp...

TS. Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN - khẳng định, việc xây dựng chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030 là nhiệm vụ không phải một sớm một chiều, cần có thời gian và phương pháp tiếp cận phù hợp. Từ những ý kiến đóng góp của chuyên gia, tổng cục sẽ nỗ lực xây dựng một chiến lược thật hiệu quả, gắn với thực tiễn, giúp GDNN Việt Nam phát triển và tiếp cận với các nước phát triển.

Tuy An