Thứ ba, 2/6/2020, 18h46

Xây dựng cơ chế thu hút đầu tư chống ngập

Văn phòng UBND TP vừa cho biết, liên quan về thực hiện chương trình chống ngập nước giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025, phê duyệt đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng cơ chế thu hút đầu tư trong việc thực hiện đề án chống ngập.

Cụ thể, giữ để không tái ngập khu vực trung tâm TP và một phần lưu vực của 5 lưu vực ngoại vi, rộng 550ha (đã được giải quyết ở giai đoạn 2016-2020), đồng thời tập trung giải quyết ngập một cách bền vững cho lưu vực trung tâm TP rộng hơn 100km². Giải pháp thực hiện như sau, tập trung sớm hoàn thành công tác quy hoạch các đồ án liên quan đến lĩnh vực thoát nước để làm cơ sở đưa vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP; lưu ý nghiên cứu quy hoạch thêm các vùng ngập tự nhiên, những vùng này kiên quyết quản lý tốt quy hoạch để phục vụ mục tiêu thoát nước.

Về đầu tư, với những khu đất giao cho nhà đầu tư có xen cài đất Nhà nước quản lý thì kiên quyết yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện hồ điều tiết; yêu cầu Sở Xây dựng sớm tham mưu cho UBND TP. Khi cấp phép xây dựng, đặc biệt là cấp phép xây dựng cho các doanh nghiệp phải chú ý đến độ cao nền; khi triển khai xây dựng phải thường xuyên kiểm tra; khi tổ chức nghiệm thu phải kiểm tra đảm bảo chất lượng mới tiếp nhận công trình đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu phải xây dựng hoàn chỉnh quy trình vận hành các dự án chống ngập, đặc biệt đối với các dự án chuẩn bị tiếp nhận, như dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, đúng quy trình kỹ thuật để dự án được phát huy hiệu quả tốt nhất.

T.S